Kostnader

Doktorspromotionen som fest är ett unikt och fint sätt att fira en avlagd examen. Deltagaravgiften täcker mindre än hälften av de verkliga kostnaderna för promotionsarrangemangen, så kostnaden är rimlig för de tre dagar långa festligheterna. Universitetet stöder promotionen med en avsevärd summa och därutöver stöds promotionen av donationer.

I promotionsfestligheterna som helhet den 18–20 maj ingår den högtidliga promotionsakten och rektorns mottagning, två galamiddagar, balen med buffé och den nattliga processionen, promotionsutflykten med buffé, arrangemangskostnaderna, promotionsdiplomet och -matrikeln samt den festskrift som ges ut efter promotionen.

Anmälningsalternativ och -avgifter

Promovenderna deltar vanligen i promotionen tillsammans sin partner eller annan följeslagare. Om promovenden deltar i promotionsfestligheterna tillsammans med en följeslagare (avec) är deltagaravgiften 550 euro. Om båda parterna promoveras betalar de båda avgiften för en enskild promovend, det vill säga 320 euro. Om följeslagaren förutom i promotionsakten endast deltar i balen är deltagaravgiften 470 euro.

Du kan också delta i promotionen utan följeslagare (solo). Om promovenden deltar i promotionsfestligheterna ensam är deltagaravgiften 320 euro.

En promovend kan också välja att delta endast vid promotionsakten och aktövningen, varvid promotionsavgiften är 100 euro ensam eller med följeslagare. Det går också att delta i promotionen som frånvarande (absens), varvid promovenden får sitt namn och sina uppgifter i promotionsmatrikeln samt rätten att använda sina akademiska insignier. Promotionsavgiften också för frånvarande promovender är 100 euro.

Deltagaravgifterna för promovenderna är alltså
  • hela promotionen med följeslagare (avec) 550 e
  • hela promotionen, men följeslagaren deltar endast vid akt och bal 470 e
  • hela promotionen utan följeslagare (solo) 320 e
  • endast promotionsakt och aktövning 100 e
  • promovering frånvarande (absens) 100 e

Observera att förutom deltagaravgiften orsakar den strikta klädkoden samt anskaffning doktorshatten och -värjan ytterligare kostnader.

Doktorerna som har promoverats tidigare och docenter

Doktorerna som har promoverats tidigare i en promotion av den veterinärmedicinska fakulteten och fakultetens docenter kan delta i promotionsakten och balen ensam eller med en följeslagare. Det kostar ingenting att delta i promotionsakten, men kräver anmälningen. Supékortet till balen kostar 150 euro per person.

De inbjudna gäster, till exempel universitetsledningen och fakultetens professorer, får sina inviter med anmälningsinstruktioner via epost.