Deltagande

I promotionen (för både veterinärmedicine och filosofie doktorer) kan alla som har utexaminerats, disputerat och som respektive fakultet har utfärdat examen för före promotionsakten den 19 maj 2023 delta.

Du kan anmäla dig till promotionen via de här sidorna. Anmälningen öppnas i månadsskiftet januari–februari, och den sista anmälningsdagen är måndagen den 27 mars.
Viktiga datum till alla som utexamineras våren 2023

Hela doktorsavhandlingsprocessen tar ungefär sex månader.

Det sista fakultetsrådsmötet där det är möjligt att utexamineras i tid för promotionen ordnas den 25 april 2023.

Sista inlämningsdagen för material till det här fakultetsrådsmötet är den 11 april 2023. Materialet ska innehålla opponentens och betygsnämndens utlåtanden, vilket betyder att disputationen måste hållas före den 11 april och utlåtandena måste ha lämnats in i tid.

Om du har frågor om processen eller tidsplanen för utexaminering ska du i god tid kontakta Viks forskarstudieärenden på adressen viikki-phd@helsinki.fi.

Gäster i promotionen?

Promotionen är inte ett öppet evenemang. Generellt de andra gäster än promovender ska inbjudas personligen. Ändå doktorerna som har promoverats tidigare i en promotion av den veterinärmedicinska fakulteten kan delta i promotionsakten och balen i den här promotionen. Det gäller också fakultetens docenter. Promovendernas anhöriga är välkomna till promotionsakten samt medlemmar av det veterinärmedicinska samfundet i Finland. Anmälningen till alla evenemang ska göras på de här websidorna. Promotionens strikta klädkod berör alla gäster.