Anvisningar

Promotionsfestligheterna har långa traditioner och för att alla ska njuta av dem har vi samlat allmänna anvisningar för promotionen allt från klädkod till användningen av förtjänsttecken.