Sponsorer och donatorer

Namnet på sponsorer och donatorer som stöder doktorspromotionen publiceras på denna sida.
Vi tackar

Vetcare Oy

Walter Ehrströmin säätiö

Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö

Suomen eläinlääketieteen säätiö (Finlands veterinärmedicinska stiftelse)

Carl-Heinz och Ingebor Klatt fond

Finlands Veterinärförbund

Högholmens djurgård

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

LifeMed Oy