Kontaktinformation
På den här sidan hittar du information om promotionskommitténs sammansättning och hur du kontaktar de som arrangerar promotionen.
Promotionssekreterare

Kaisa Tiainen

Tel. +358 (0) 50 479 3961
el-promootio@helsinki.fi

Under promotionen ta kontakt med telefonen – e-posten läses inte.

 

Promotionskommittén

Officianterna

Promotorn
Professor Antti Sukura

 

Ceremonimästare
Professor Mari Heinonen

 

Övermarskalk
Biträdande professor Anna Mykkänen

 

Övriga medlemmar i kommittén

Miia Kontturi
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin

Paula Kurittu
Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa

Tarja Pääkkönen
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin

Pernilla Syrjä
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper

Marie Verkola
Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa

Sanna Viitanen
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin