Anmälan

I promotionen (för både veterinärmedicine och filosofie doktorer) kan alla som har utexaminerats, disputerat och som respektive fakultet har utfärdat examen för före promotionsakten den 19 maj 2023 delta. Du kan anmäla dig till promotionen innan du har utexaminerats om examen utfärdas senaste i fakultetsrådsmötet den 25 april 2023.
Anmälning till promotionen har slutit

Gästernas anmälan till promotionen slöt den 20. april.

De inbjudna gäster, till exempel universitetsledningen och fakultetens professorer, har fått sina inviter med anmälningsinstruktioner via epost.

Anmälningen till promotionen är bindande. Då Du anmäler dig, accepterar Du evenemangets villkor för inhibering av deltagandet. De valda supékorten betalas på Universitets näthandel Ceepos inom vecka (7 dagar) efter deltagare har mottagit betalningslänken via e-post.

Betalningen görs på nätet med kreditkort (Visa, Mastercard), mobiltelefonen (MobilePay, Siirto) eller via de finska nätbankerna. Mellanhanden är Verifone Finland Oy.

Om Du inhiberar anmälningen innan anmälningsperioden slutar, torsdagen 20.4.2023, får Du delvis tillbaka din avgift, 50 euro förbehålles som handläggningskostnad. Vid inhibering efter den 20.4. återbärs avgiften inte, även ifall av sjukdom.

Eventuella inhiberingar görs skriftligt via e-post till adressen el-promootio@helsinki.fi.

Viktig information om anmälan till promovender

Anmälningsprocessen tar circa 30 minuter. Vi rekommenderar att Du bekantar dig med frågor på anmälningsblanketten här i förhand att underlätta anmälan.

Promovender uppger sin följeslagares information i samband med sin egen anmälan utom ifall att deras följeslagare är också en promovend. Om båda parterna promoveras i den här promotionen, anmäler båda sig själva som en solo deltagare och betalar solo deltagarens avgift (320 e).

Anmälan består av två delar; först betalar Du avgiften och i betalningsbekräftelsen får Du en länk till en Lyyti-blanket. Via Lyyti-blanketten ger Du praktisk och nödvändig informationen till arrangörerna och också personuppgifter för promotionsmatrikeln som går i tryck. Endast betalning räcker inte, anmälan är inte giltig innan Du också har fyllt i och skickat in Lyyti-blanketten. Bekräftelsen skickas via epost.

Du kan ändra dina uppgifter via länken i anmälningsbekräftelsen tills anmälningen slutar 27.3.2023 kl. 23.59.

I promotionsmatrikeln ingår fotografier på alla doktorer och därför promovender måste ladda ett ansiktsporträtt av sig själv på anmälningsblanketten. Bilden skall helst ha ljus bakgrund och måste vara större i höjd än bredd. Ett avgränsat fotots storlek ska vara minst 500 x 700 px. Bästa filformat är jpg eller png. Filens storlek kan vara max. 1 GB.

Promovenderna kan bjuda in gäster till promotionsakten i universitets solennitetssal. Vi ber att promovender antecknar antal av deras gäster i anmälningsblanketten. Läs mer om evenemanget här.

Vänligen bekanta dig med promotionens program, klädkod, kostnader och betalnings - och inhiberingsvillkor (nedan) innan anmälan.

Promotions festligheterna fotograferas och material kan användas för marknadsföring av Helsingfors universitet och framtida promotioner. Genom att anmäla sig godkänner deltagarna att de fotograferas, filmas och att materialet används för ovannämnda ändamål.

 

Anmälningen till promotionen är bindande och deltagningsavgift betalas direkt. Då Du anmäler dig, accepterar Du evenemangets villkor för inhibering av deltagandet. 

Betalningen görs på nätet med kreditkort (Visa, Mastercard), mobiltelefonen (MobilePay, Siirto) eller via de finska nätbankerna. Mellanhanden är Verifone Finland Oy. 

Om Du inhiberar din anmälning innan anmälningsperioden slutar, måndagen 27.3.2023, får Du delvis tillbaka din avgift, 50 euro förbehålles som handläggningskostnad. Om Du inhiberar anmälan senast 20.4.2023, återbärs 50 % av din avgift. Vid inhibering efter den 20.4. återbärs avgiften inte, även ifall av sjukdom. 

Om Du inhiberar din anmälning då promotions matrikeln redan har sammanställt, promoveras Du som frånvarande och kan då inte promoveras i veterinärmedicinska fakultetens promotion i framtiden. 

Eventuella inhiberingar görs skriftligt via e-post till adressen el-promootio@helsinki.fi.

Exempel över en slutgiltig markering i promotionsmatrikeln

LINDSTRÖM, Gustav Efraim. Född 10.3.1985 Ekenäs. Fldr Frans Albert Lindström samt med.lic. Ulla Catarina Cecilia Lindström (f. Ekberg) Gift M. jur.dr. Charlotta Victoria Lindström (f. Söderström) 2007 Barn Christoffer Carl-Gustaf 2008, Emilia Cecilia 2010 Examen STUD. Gymnasiet svenska lyceum 2004, FM 2011, FD 2014 Sanningslikhet för multidimensionella och kvantitativa kognitiva problem Nuvarande syssla vd Tankar & Tryfflar Ab 2015– Tidigare sysslor doktorand, Helsingfors universitet 2011–2014 Bisysslor assistent, Helsingfors universitet 2010–2011 Viktigaste förtroendeuppdr. ordförande för Ämnesförening rf 2007, kurator för Metafysiska avdelningen 2008–2010, Hederstecken och ordnar Kungliga Vetenskapsakademiens stipendium 2010, Hedersmedlem av Filosofiska organisationen 2016 Studieresor Uppsala universitet, Sverige 2009, University of Cambridge, England 2011–2013 Hobbyer skidåkning, ridkonst