Utmärkelsetecken

Det finns en etikett även för användningen av utmärkelsetecken vid promotionen.

Vid svärdslipningsmiddagen och under utflykten används inga utmärkelsetecken.

Under promotionsakten och -middagen används statliga utmärkelsetecken och vetenskapssamfundets förtjänsttecken i enlighet med givna anvisningar. Den som har förärats ett finländskt utmärkelsetecken är förpliktad att bära det, och de ska bäras i originalstorlek (inte i miniatyr). Vid promotionsmiddagen bärs statliga utmärkelsetecken. Både originalstorlek och miniatyr är tillåtna.

Akademiska förtjänsttecken, nations- eller andra band används inte vid något av promotionens evenemang.