Pedagogiska studier för lärare

De pedagogiska studierna för lärare ger omfattande pedagogisk behörighet för läraruppgifter på olika skolstadier och vid olika läroanstalter.
Pedagogiska studier

Examensstuderande i kandidatskedet kan söka till de svenskspråkiga pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. De pedagogiska studierna genomförs i magisterskedet och ingår i sin helhet i magisterexamen.

Om du redan har avlagt högre högskoleexamen kan du söka som fristående studerande till de pedagogiska studierna för lärare med inriktning på grundläggande utbildning och gymnasieutbildning eller vuxenutbildning.

Studiernas omfattning är 60 studiepoäng. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2024 pågår 29.2.-14.3.2024.

Läs mer om de pedagogiska studierna för lärare.