Forskning

Undervisningen vid kandidatprogrammet i pedagogik bygger på den nyaste pedagogiska forskningen.
Forskare och forsk­nings­sam­fun­det

Vid pedagogiska fakulteten bedriver man forskning i forskningsenheter, center, projekt och grupper. Fakultetens forskare och forskningsgrupper bildar åtta forskningssamfund.

Läs mera.