Klasslärare

Studieinriktningen för klasslärare är en av de tre svenskspråkiga studieinriktningarna inom kandidatprogrammet i pedagogik. När du söker till klasslärarutbildningen får du samtidigt studierätt till motsvarande magisterprogram i pedagogik.

Den svenskspråkiga studieinriktningen för klasslärare utbildar mångsidiga experter på fostran, undervisning och lärande, som utvecklar sitt eget arbete och utför en viktig samhällelig uppgift. Utbildningen ger dig de färdigheter som du behöver för att stöda elevers utveckling på lågstadiet och undervisa i de ämnen som hör till grundskolans sex första årskurser. Du får förutsättningar att utveckla ditt eget pedagogiska tänkande och växa in i ett lärarskap som utgår från forskningsbaserad kunskap.

Vid studieinriktningen för klasslärare kan du efter att du har avlagt kandidatexamen fortsätta dina studier direkt vid magisterprogrammet i pedagogik. Pedagogie kandidatexamen och pedagogie magisterexamen i studieinriktningen för klasslärare ger tillsammans behörighet som klasslärare.

Den svenskspråkiga klasslärarutbildningen betonar flerspråkighet, mångfald och social rättvisa. Denna profil genomsyrar hela utbildningen. Utbildningens profilering innebär att du som lärare har beredskap att arbeta i en allt mer språkligt och kulturellt heterogen miljö på ett sätt som främjar elevernas utveckling i ämneskunskaper och språk, deras identitet och deras interkulturella kompetens oberoende av elevens bakgrund.

Du har kunskaper om och praktiska erfarenheter av att arbeta för jämställdhet och socialt rättvisa i skolan