Karriär

Majoriteten arbetar som lärare i den grundläggande utbildningen eller med undervisning och planering i vuxenutbildningen.

Utexaminerade från studieinriktningen arbetar också inom handel, industri och media. De valfria studierna påverkar hur man placerar sig i arbetslivet. Man har nytta av de pedagogiska studierna för lärare också i arbetsuppgifter där det inte ingår undervisning men där ledarskapsförmåga, interaktionsförmåga och förmåga att hantera gruppsituationer är meriter.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Ämnes­lä­rar­ut­bild­ning och fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er

Funderar du på en karriär som ämneslärare i grundskolan, gymnasiet eller vuxenundervisningen? Då ska du avlägga pedagogiska studier för lärarbehörighet. Om du däremot redan har magisterexamen, men vill komplettera din pedagogiska kompetens, kan du söka in till pedagogiska fakultetens fristående lärarstudier.

Vill du bli ämneslärare och studera på svenska? Då ska du söka till de svenskspråkiga pedagogiska studierna för lärarbehörighet. All undervisning ges på svenska, men det är inte möjligt att välja vuxenutbildning som inriktning i den svenskspråkiga utbildningen. Om du vill ha vuxenutbildning som inriktning, ska du söka till den finskspråkiga utbildningen.

Du kan söka till pedagogiska studier för lärarbehörighet

  • om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet och din utbildning har ett inriktningsalternativ för ämneslärare eller
  • om du redan har avlagt magisterexamen

Du förväntas också ha tillräckliga ämneskunskaper i ditt undervisningsämne redan då du söker till utbildningen. Ytterligare information om de pedagogiska studierna för lärarbehörighet och om att ansöka hittar du på sidan Studier som ger kvalifikationer för läraryrket.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.