Karriär

Majoriteten arbetar som lärare i den grundläggande utbildningen eller med undervisning och planering i vuxenutbildningen.

Utexaminerade från studieinriktningen arbetar också inom handel, industri och media. De valfria studierna påverkar hur man placerar sig i arbetslivet. Man har nytta av de pedagogiska studierna för lärare också i arbetsuppgifter där det inte ingår undervisning men där ledarskapsförmåga, interaktionsförmåga och förmåga att hantera gruppsituationer är meriter.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Alumnberättelse: ”Att bli lärare var det sista jag skulle bli, men när jag väl kommit in i jobbet har jag upplevt det som jätteroligt”

Helsingfors universitets svenskspråkiga klasslärarutbildning kom igång hösten 2016 och nu börjar resultaten av satsningen synas för under vinterns och vårens lopp har de första lärarstudenterna utexaminerats. En av dem är Lotta Yliaho-Lehtonen.

Yliaho-Lehtonen är utbildad närvårdare men har jobbat inom skolvärlden ända sedan 2006, främst som klasslärare. Hon halkade in i yrket efter att först ha jobbat som eftisledare och klassassistent.

– Att bli lärare var det sista jag skulle bli, men när jag väl kommit in i jobbet har jag upplevt det som jätteroligt, säger Lotta Yliaho-Lehtonen.

När klasslärarutbildningen vid Helsingfors universitet inleddes var det ganska självklart för henne att söka in.

– Jag ville bli behörig, inte bara för att så att säga få pappren utan också för att få en utbildning i det arbete jag utför dagligen. Jag vill ju kunna mitt yrke och känna att jag behärskar det. Under de år jag jobbat som klasslärare så har jag sett att utmaningarna i klassen är annorlunda idag än för tio år sedan och då är det bra med en utbildning som jag kan falla tillbaka på.

Alumnberättelse: Matti Aarnio arbetar som utbildningsexpert

Matti Aarnio, som disputerat vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet, arbetar som utbildningsexpert på enheten Learning and development på Nordea. Arbetet består i att utveckla utbildningslösningar och erbjuda ett sådant stöd för lärande som koncernens anställda behöver. Formen för arbetet kan variera från webbkurser till att utveckla längre utbildningsprogram eller att hitta en kvalificerad utbildare.

Enligt Aarnio är en av de bästa sakerna med de pedagogiska studierna hur väl de kan tillämpas.

– Det har varit intressant att märka att inget av det jag studerat går förlorat, utan att grundläggande principer för lärande kan tillämpas på samma sätt i olika sammanhang.

Alumnberättelse: ”Vi behöver fler pedagoger med teknisk kunnighet”

Miska Noponen är inte bara magister i allmän- och vuxenpedagogik utan har också en kandidatexamen i datavetenskap i bagaget från Helsingfors universitet. Genom att läsa datavetenskap fick Noponen kompetensen att kunna utveckla sätt att erbjuda utbildningsverktyg för oändligt många människor.

– Enligt mig är det alldeles för ovanligt att pedagoger kombinerar sina studier med datavetenskap. Jag tror många är rädda för datavetenskapen eftersom de tror det innebär mycket matematik men så är det inte. Vi behöver fler pedagoger med teknisk kunnighet.

Noponen har jobbat i drygt fyra år på det finska uppstartsföretaget Claned som utvecklar inlärningssystem som tillämpar individuella lösningar och artificiell intelligens. Bland kunderna finns olika företag och organisationer såsom FN.

– Jag fungerar som våra kunders röst under vårt utvecklingsarbete. Det handlar om att hjälpa datavetarna och våra kunder som är mer pedagogiskt inriktade på att lära sig och utbilda andra, att förstå varandra bättre.

Ämnes­lä­rar­ut­bild­ning och fri­ståen­de lä­rar­stu­di­er

Funderar du på en karriär som ämneslärare i grundskolan, gymnasiet eller vuxenundervisningen? Då ska du avlägga pedagogiska studier för lärarbehörighet. Om du däremot redan har magisterexamen, men vill komplettera din pedagogiska kompetens, kan du söka in till pedagogiska fakultetens fristående lärarstudier.

Vill du bli ämneslärare och studera på svenska? Då ska du söka till de svenskspråkiga pedagogiska studierna för lärarbehörighet. All undervisning ges på svenska, men det är inte möjligt att välja vuxenutbildning som inriktning i den svenskspråkiga utbildningen. Om du vill ha vuxenutbildning som inriktning, ska du söka till den finskspråkiga utbildningen.

Du kan söka till pedagogiska studier för lärarbehörighet

  • om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet och din utbildning har ett inriktningsalternativ för ämneslärare eller
  • om du redan har avlagt magisterexamen

Du förväntas också ha tillräckliga ämneskunskaper i ditt undervisningsämne redan då du söker till utbildningen. Ytterligare information om de pedagogiska studierna för lärarbehörighet och om att ansöka hittar du på sidan Studier som ger kvalifikationer för läraryrket.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.