Kansler Kaarle Hämeri

Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas.

Photo: Linda Tammisto

Kaarle Hämeri, Foto: Linda Tammisto

Enligt universitetets instruktion beviljar kanslern professors titel och titeln docent. Kanslern leder utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed. I enlighet med arbetsfördelningen som avtalats med universitetets ledning leder kanslern universitetets medelsanskaffning.

Kanslerns mandatperiod är högst fem år och den inleds 1.10.2017.

– Jag vill utveckla universitetet till en ännu starkare och mer sammanhållen bildningsinstitution, säger Hämeri om sitt kanslersuppdrag.

Kon­takt­upp­gif­ter

Helsingfors universitets kansler
Kaarle Hämeri
puh. 02941 22206
PL 3 (Universitetsgatan 2)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Förfrågningar som görs per e-post skall skickas till adressen kanslerinvirasto@helsinki.fi.

Kanslers sekreterare

Kirsi Petersen-Jessen
puh. 02941 22670
kirsi.petersen-jessen@helsinki.fi

Kanslers sekreterare (juridiska ärenden)

Sakari Melander
puh. 02941 21781
sakari.melander@helsinki.fi

Anmälningsärenden

Docenter (på finska)
Professorer (på finska)
Övriga ärenden (på finska)

Professorsinstallationen

Professorsinstallationen

Kanslers resestöd

Ansökning på intranät Flamma

Kaar­le Hä­me­ri 

Födelseår: 1964

Utbildning: Filosofie doktor (fysik), docent

Professor (2002–), aerosolfysik, Helsingfors universitet
Viceprefekt vid institutionen för fysik 2010–
Äldre forskare (2000–2002), Arbetshälsoinstitutet
Koordinator för miljöforskning (1998–2000)
Helsingfors universitet: yngre forskare (1996–1998), Finlands Akademi

Ordförande för Professorsförbundet 2015–2017

Publikationer, projekt, aktiviteter

Twitter: @KaarleHameri