Nätverk av belönta lärare – Lärarakademin

Lärarakademin belönar både utmärkta lärare och de enheter som stöder deras arbete. Läraren får permanent medlemskap i akademin och ett tvåårigt personligt anslag. Lärarens enhet, t.ex. ämnet eller avdelningen, får ett utvecklingsanslag för samma period. Anslaget ska användas för att utveckla lärarnas pedagogiska kunskaper och färdigheter eller för undervisningsförsök.
Lärarakademins medlemmar vid pedagogiska fakulteten

Medlemmar av Lärarakademin som har gått i pension eller flyttat till ett annat universitet

Pirjo Harjanne

Riitta Jyrhämä

Inkeri Ruokonen

Lärarakademin

Lärarakademin är ett för vårt land unikt nätverk av universitetets främsta lärare.