Praktik i studierna

I alla lägre högskoleexamina vid Helsingfors universitet ingår ett arbetslivsavsnitt på minst 5 studiepoäng. Det kan vara antingen praktik eller ett arbetslivsprojekt.