Undervisningens kvalitet och utveckling av undervisningen

Utvecklingen av undervisningen bygger på systematiskt insamlad studentfeedback.
Utveckling av undervisning

Utvecklingen av undervisningen vid pedagogiska fakulteten bygger på studentfeedback, som systematiskt samlas in från flera källor.

  • HowULearn-responsverktyg, som studenterna svarar på flera gånger under studietiden, ger viktig information om hur studenterna upplever att studera på fakulteten.
  • Feedback från Kandidatexamen och Karriäruppföljning av magistrar är viktiga framväxande källor för studenters röst som används för att övervaka och utveckla undervisningens kvalitet.