Fristående behörighetsgivande studier för lärare i enlighet med beslut om jämställande av examen

Studierna är avsedda för personer som har avlagt lärarexamen i något annat land än Finland och som har fått Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen.

I antagningen till fristående behörighetsgivande studier för lärare kan man ansöka till finskspråkiga studier för lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare och ämneslärare i enlighet med det som förutsätts i beslutet om jämställande. Studierna anordnas av Pedagogiska fakulteten.

Dessa studier och information om dem finns endast tillgängliga  på finska. Om du har frågor, kontakta gärna: siltavuori-student@helsinki.fi

Information till den som har fått ett beslut om erkännande eller jämställande finns här: Utbildningsstyrelsens webbplats.