Behörighetsgivande studier för lärare

Pedagogiska fakulteten ordnar följande behörighetsgivande studier för lärare: speciallärarstudier, pedagogiska studier för lärare och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen.