Forskningens kvalitet

Pedagogiska fakulteten utvecklar och stöder aktivt sin forskning.

Pedagogiska fakulteten har haft en internationell Strategic Advisory Board (SAB) sedan 2020. SAB:s syfte är att stödja den strategiska utvecklingen av fakulteten mot spetsen för den internationella pedagogiska forskningen och undervisningen. SAB fungerar som stöd för fakultetens ledning och kritisk partner i utvecklingen av fakultetens verksamhet.

Som regel är ledamöternas mandatperiod fyra år. Fyra till sex experter med relevant expertis inom både pedagogisk forskning och utbildning, samt utvärdering eller ledarskap inom området inbjuds till SAB-gruppen.

Medlemmarna i SAB för perioden 2020–2023 är:

  • Professor, biträdande dekan Sharon Lynn Kagan (Columbia University, Teachers College)
  • Professor, biträdande direktör Alison Fuller (University College London)
  • Professor, direktör för avdelningen Wim Gijselaers (Maastricht universitet)
  • Professor, direktör för avdelningen Ola Erstad (Oslo universitet)
  • Professor, dekan Lin Goodwin (University of Hong Kong)

Helsingfors universitet förbereder sig inför utvärdering av forskningen som sker 2018–2019.

Ytterligare information:

Pedagogiska fakulteten har klarat sig utmärkt i internationella universitetsrankningar en längre tid. Fakulteten har regelbundet placerat sig bland de hundra bästa i världen – den bästa prestationen hittills är den 21:a placeringen i QS-rankingen 2022. Jämförelserna har gjorts mellan 300–1400 universitet.