Undervisning

Normallyceum i Helsingfors (”Norssi”) är en övningsskola med årskurs 1–5 och 7–9 i grundskolan samt gymnasium som är en del av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Skolan använder även det latinska mottot ”Non scholae sed vitae” (”Inte för skolan, utan för livet”).

Grundläggande utbildningen och gymnasiet