Biblioteket och lärmiljöer

I Normallyceum i Helsingfors används olika lärmiljöer på ett mångsidigt sätt. Förutom klassrum omfattar skolans lokaler för lärande ett bibliotek, en festsal, skolans korridorer med verk som elever har gjort samt olika virtuella lärmiljöer som Teams och Wilma.
Biblioteket

Biblioteket är en viktig del av skolans lärmiljö. Biblioteket är även ett trivsamt utrymme där såväl elever i grundskolan som gymnasieelever kan hålla till på raster och håltimmar och exempelvis arbeta självständigt.

Biblioteket vid Normallyceum i Helsingfors är i första hand ett elevbibliotek, men i anskaffningsprogrammet beaktas material som lärarpraktikanter och lärare behöver i sitt arbete.

Under läsåret är biblioteket öppet mån–fre kl. 9.30–14.35. Om avvikande öppettider meddelas på bibliotekets ytterdörr. Till biblioteket kan man komma tillsammans med en lärare i grupp eller på egen hand.

Rätt att använda referensbiblioteket, böckerna, tidningarna, lokalerna och utrustningen som lånas ut ur bibliotekets samlingar har skolans elever, personal och lärarpraktikanter. Bibliotekarien hjälper med informationssökning och ger handledning i användningen av bibliotekets tjänster.

Helsingfors övningsskolor har en gemensam databas för biblioteksmaterial. Du kan bläddra i materialet med materialsökning:

WeLib.

Kom ihåg att kontrollera verkets tillgänglighet i just din egen skola (klicka på verkets namn i sökresultatet och ”tarkista niteet”: ”Ratakatu”).

Böckerna lånas ut utan avgift ur samlingen med böcker för utlåning. Lånetiden är fyra veckor för skönlitteratur och två veckor för facklitteratur. Om lånetiden för lån ur referensbiblioteket kommer man överens om separat. Det är möjligt att förnya lånet av en bok i biblioteket om boken inte har reserverats. För utlånat material ska man fylla i ett lånekvitto (eller göra lånet direkt i systemet i bibliotekssekreterarens arbetsrum) och man ska följa lånetiderna.

Användaren bär ansvar för det material som hen använder och är skyldig att ersätta material som inte returnerats eller förstörts (4 § i ordningsreglerna).

I biblioteket ska man följa skolans och bibliotekets regler. Störande beteende och brott mot reglerna kan leda till att man förlorar rätten att använda bibliotekets tjänster. Läsesalen är avsedd för självständigt och tyst arbete.

Digitala lärmiljöer

I undervisningen och studierna i Normallyceum i Helsingfors används flera virtuella lärmiljöer och verktyg. Den viktigaste av dessa är Microsoft Office 365, lärmiljön Teams, som ingår i Microsoft Office 365, samt olika integrerade verktyg och applikationer såsom ThingLink eller Whiteboard. I det dagliga samarbetet mellan skola och hem används Wilma-systemet. Andra digitala verktyg som används i undervisningen är bland annat Sempo.io, Flinga och Seesaw.