Språkkunskaper

Alla som avlägger högskoleexamen ska visa upp kunskaper i det andra inhemska språket och minst ett främmande språk.

Språkstudiernas omfattning och innehåll varierar enligt fakultet. Kontrollera ditt egna fakultets krav från Språkcentrets sidor.

För att utveckla din lästeknik och dina språkkunskaper kan du delta i Öppna universitetets språkkurser. Bekanta dig med språkkurssernas utbud enligt ämnesområde (fi) eller med hjälp av söktjänsten.

Stödsidor för språken [fi] (också Öppna universitetets språktest)
Språklänkar

Det går ofta långsammare att läsa kursböcker på främmande språk än på modersmålet. Du kan bekanta dig med böcker på främmande språk på samma sätt som med andra tentböcker: börja med att försöka få en överblick genom att bläddra och ögna igenom boken, och läs först efter det. Prova det så kallade SQ3R-greppet:

  • Skumma i genom (skim)
  • Förutse och ställ texten frågor (question)
  • Läs (read)
  • Kom ihåg, återkalla huvudpunkterna (recall)
  • Repetera (review).

När du blir mer bekant med läroböckerna och terminologin blir det allt lättare att läsa böcker på främmande språk. Det kan vara lättare att läsa vetenskaplig text på främmande språk än skönlitterär text, eftersom samma begrepp ofta upprepas, texten hör till ett visst begränsat ämnesområde och texten ofta är uppbyggd på ett förutsägbart sätt.

Ett brett ordförråd hjälper dig att förstå text på främmande språk. Du behöver en ordbok till hjälp när du läser, men fundera på när du behöver den.

  • Alla ord behöver inte översättas, för man brukar ofta förstå helheten i alla fall
  • Om man hela tiden bläddrar i en ordbok blir läsningen långsammare och det blir svårare att koncentrera sig på det som ska läras in. Läs större helheter på en gång och anteckna främmande ord när du läser.
  • Slå upp de ord och termer som du inte förstår i deras sammanhang och som det är viktigt att du förstår. Slå upp dem på en gång.

Läroämnesspecifik terminologi finns inte alltid i vanliga ordböcker. Du kan använda ordböcker inom det relevanta kunskapsområdet. Om du läser artiklar eller böcker på ditt modersmål som handlar om samma ämne hjälper det dig att förstå ämnet bättre. När du får mer erfarenhet lär du dig så småningom att uppfatta textens struktur och se när ett ord på ett främmande språk är relevant för att du ska förstå helheten.