Skrivproblem och förslag till lösningar

Problem: "Jag kommer inte igång."
För många skribenter är det allra svårast att börja. Det finns skribenter som filar på sina fantastiska inledningar i timmar utan att komma någon vart.

Förslag till lösning:
Skriv ner inledningen så snabbt som möjligt så att du får den "ur världen" och så att du kan ta itu med ditt egentliga ämne. Du kan betrakta inledningsstycket som en första övning som hjälper dig att komma igång med skrivandet och där du klargör för dig själv vad du skriver om. Det lönar sig att skriva den slutgiltiga inledningen först när texten är helt färdig, eftersom du först då vet vad hur du vill introducera ämnet för dina läsare.

Problem: ”Starten gick bra men sedan körde jag fast”
Ofta kommer man lätt igång men kör sedan fast. Tankarna tar slut. Eller så har du idéer men kan inte koppla ihop dem.

Förslag till lösningar:
a) Håll en paus. Drick kaffe. Promenera i friska luften eller läs något helt annat.

b) Diskutera ditt ämne med någon. Oftast räcker det att du berättar om ditt problem för någon för att du ska inse: ”Nej, men det är ju så här det ska lösas!”.

c) Skaffa mer bakgrundsinformation: läs dina anteckningar på nytt, skaffa fram mera källmaterial. När du skriver måste du alltid veta mera om ämnet än det du tar med i din text. Du måste känna ditt ämne så väl att du kan välja ut den mest relevanta informationen.

d) Titta ännu en gång på det material du kasserat. När du skriver på dator lönar det sig att spara olika versioner eftersom idéer du redan kasserat kan bli värdefulla senare.

e) Gå tillbaka till planeringsfasen och rita en tankekarta över det som du tänkt behandla i uppsatsen. Ordna dina anteckningar så att du lätt hittar exempel, motiveringar och citat.

Problem: "Jag är förälskad i min egen text. Jag kan inte se något som kan förbättras."
Det är mycket vanligt att bli blind för svagheterna i sin egen text och vara så förälskad att man inte ser något som kan förbättras. Ännu svårare än att avstå från formuleringar är att avstå från idéer som man gillar. Men att redigera sin text är en del av skrivarbetet. Om du inte har någon utomstående som läser din text kan du testa följande knep:

Förslag till lösning:
a) Låt texten vila en tid. Du kan se på din text med helt nya ögon efter några dagar.

b) Läs texten högt för dig själv. Texten låter annorlunda om du läser den högt. Om du bara snabbt ögnar igenom texten kan du missa svagheter.

c) Byt arbetsmiljö en stund. Du kan till exempel skriva ut texten och ta med dig den till ett annat rum. Då är det lättare att föreställa sig att någon annan läser texten.