Reflektionsuppgift: Hurdan är jag som skribent?

Reflektera över dina egna skrivvanor. Fundera på följande frågor:

  • Hur förhåller jag mig till skrivande i allmänhet?
  • Hur ofta skriver jag olika texter (insändare, berättelser, beskrivningar, analyser och manualer)?
  • Vilken är min första reaktion när jag får en skrivuppgift (intresserad, nyfiken, avogt inställd, rädd etc.)?
  • Skriver jag snabbt eller långsamt?
  • Vad är det som är roligt i skrivandet?
  • Vad är det som bereder mig svårigheter i skrivandet?