Att uttrycka sig i skrift

Skrivarbetet ses ofta felaktigt som bara en rutinartad slutprodukt som görs när det egentliga tankearbetet och lärandeprocessen redan är avslutade. I verkligheten är det genom skrivarbetet som vi skapar ordning i tankekaoset. Vi förstår abstrakta begrepp först när vi börjar uttrycka dem med ord och producera text om dem. Skrivandet är tankearbete och lärande.

Syftet med de här webbsidorna i skriftlig kommunikation är att titta närmare på hur du skriver referat, essäer och tentamenssvar som är de vanligaste texttyperna i universitetsstudierna. På de här sidorna presenteras också skrivarbetets olika skeden och tips om hur du kan utveckla din självevaluering.
Text: FM Katariina Soine (Källor)