Argumentationsanalys, modellanalys

Tesen i Timo Tossavainens polemiserande text ”Teknologi får inte vara ett självändamål i skolorna”, som publicerades i Helsingin Sanomats Vieraskynä-kolumn 24.1.2013, är att man inte uppnår utbildningens syften genom att öka användningen av datorer i skolorna. Skribenten motiverar sin tes med många argument. En gemensam värdering antas vara att läsaren är av samma åsikt om utbildningens allmänna syfte: en strävan efter att utbilda insiktsfulla, kunniga och harmoniska människor.

Tossavainen motiverar ifrågasättandet av datoranvändning inom utbildningen med åtminstone fem argument:

  1. Inlärningsresultaten har försämrats under den tid som internet och datorer har blivit en del av vardagen.
  2. En bekväm människa går alltid där ribban är lägst. Detta argument stöds med exempel om navigatorer och att gå vilse i sin hemstad.
  3. Man lär sig använda informationsteknologi även som vuxen.
  4. Nackdelarna är fler än fördelarna; man använder datorer för att inte behöva tänka själv och eleverna övergår alltid till sociala medier när tillfälle ges.
  5. Att skriva för hand aktiverar tänkandet mer än att klicka på musen.

Slutledningen i Tossavainens ledande text är att informationsteknologi inte får vara ett självändamål i skolorna och att man borde investera mera i innehåll och människor än i apparater. Textens argument stöds av författarens auktoritet som framträder i slutet av texten: författare av läroböcker, lärarutbildare vid Östra Finlands universitet och docent vid Tammerfors universitet. Att texten publicerats i Helsingin Sanomats Vieraskynä-kolumn, där experter inom olika branscher presenterar sina synpunkter, ökar ytterligare trovärdigheten.