Att läsa med insikt

  • Närmar sig en boktentamen med rasande fart?
  • Tittar du på högen av böcker som ligger på bordet, och sköt du återigen upp allt till följande dag?
  • Eller är böckerna fortfarande bara namn på papperet, för du har ju inte ens hunnit till bibban?
  • Var kan du få hjälp med att läsa till tenten?

Bekanta dig med webbmaterialet Att läsa med insikt. På webbsidorna behandlar vi läsfärdighet, hurdan läsfärdighet som behövs för universitetsstudier och hur man ska närma sig texterna. På webbsidorna hittar du också övningstexter och frågor för självutvärdering.

Text: Katariina Soine, fil.mag.