Tillgodoräknande av tidigare studier

Utnyttjande av tidigare studier

Om du tidigare har genomfört ett studieavsnitt med samma innehåll (t.ex. vid ett annat universitet eller en yrkeshögskola), kan du ansöka om att få ersätta avsnittet genom att använda blanketten nedan om det inte ges andra anvisningar i undervisningsprogrammet.

  • Du kan ansöka om ersättande när du har anmält dig till studierna, dvs. du har fått studierätt.
  • Om du vill ersätta flera studieavsnitt, fyll i en blankett för varje avsnitt och lägg till bilagor.

Blankett för ersättande av studieavsnitt (e-blankett)

Bestämmelser om de allmänna principerna för tillgodoräknande finns i Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion (pdf) och HY/496/00.00.06.00/2017 (pdf på finska) .

Studieavsnittens motsvarighet när examensfordringarna ändras

Fakulteternas examensfordringar ses över med 1–2 års mellanrum (nästa gång: hösten 2020).

Om du vill genomföra en studiehelhet och du har genomfört en del av studierna enligt föråldrade examensfordringar, ta reda på hur dina prestationer kan räknas till godo i en studiehelhet som följer de gällande examensfordringarna (se den ämnesspecifika informationen nedan).

Obs! Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017.  Studenter kan ändå genomföra studiehelheter enligt de föregående examensfordringarna och slutföra sin examen till slutet av övergångsperioden. Övergångsperioden tar slut 18.12.2020. Läs mer: Nästan färdig med studierna? Du hinner ännu utexamineras före  övergången till de nya utbildningsprogrammen 2020

Om du har frågor, kontakta vetenskapsområdets/studieinriktningens utbildningsspecialist (på finska).