Studiesociala förmåner

Studiestöd

Studier vid Öppna universitet räknas i regel som deltidsstudier och därför kan du inte få studiestöd eller studentrabatter. Om du har studierätt för en examen vid en högskola och studerar för en examen, kan du få studiestöd. Närmare information om studiestödet får du från Folkpensionsanstalten (Fpa).

studier med arbetslöshetsförmån

Om du är arbetslös kan du enligt vissa villkor också ha möjlighet att studera på heltid eller deltid med arbetslöshetsförmån. Kontakta alltid TE-tjänsterna eller TE-tjänsternas utbildningsrådgivning innan du anmäler dig till studier.

Vuxenstudiestöd

Du kan ansöka om vuxenstudiestöd för öppna universitetsstudier hos Sysselsättningsfonden.