Nätstudier

Nätstudier är ett flexibelt studiesätt. Öppna universitetet har nätkurser och e-tenter i många ämnen (för det mesta på finska).

Nätstudier är ett självständigt studiesätt där vikten av att kunna planera sin tid betonas. En stor del av nätstudierna utgörs av självständiga studier vid datorn eller med studiematerialet. Läraren gör upp och delar ut webbuppgifter och styr arbetet. Varje kurs har ett diskussionsforum där du kan ställa frågor om studierna och ämnet eller ge kommentarer. De studerande kan hålla kontakt under studiernas gång via sociala medier.

Nätbaserade studier kan man genomföra var som helst, förutsatt att man har tillgång till dator och internet. Nätstudierna följer en tidtabell: uppgifterna ska lämnas in ett bestämt datum, diskussionerna på nätet ska föras inom en viss tid och e-tentamina hålls på vissa dagar. Tidtabellen för webbföreläsningar som hålls i webbkonferensmiljön (AC) finns i studieprogrammet.

Om du deltar i nätundervisning från utlandet, beakta följande.

 • Det kan ta längre tid för betalningen att komma fram om man betalar från en utländsk bank.
 • Man kanske inte kan skaffa sig litteraturen lika snabbt. Kontaktpersoner i Finland kan vara till hjälp, och böckerna kan finnas i olika nätbutiker.

På nätet kommunicerar man i allmänhet genom att skriva, därför betonas skrivandet mer än i den traditionella klassundervisningen.

Många av de skriftliga uppgifterna de studerande får på nätkurserna är liknande som i andra typer av universitetsstudier. Uppgifterna förs ofta in på kursens diskussionsforum, där alla deltagare kan se dem, kommentera dem och lära sig av dem.

Diskussionerna på nätet som ingår i kurserna är oftast asynkrona. Man kan alltså utforma sina inlägg i lugn och ro inom den tid som har reserverats för uppgiften och kommentera andras inlägg när det passar en.

Man kan öva sig på att skriva med hjälp av det självstudiematerial som finns på vår webbplats.

Öppna universitetet använder lärplattformen Moodle. Man använder Moodle i en webbläsare och plattformen är mycket användarvänlig. För nätstudierna räcker grundläggande datorkunskaper.

Moodle kan användas bl.a. för

 • interaktion mellan de studerande och läraren
 • att dela ut studiematerial
 • diskussioner på nätet
 • att lämna in inlärningsuppgifter
 • att skriva tenter.

Om Moodle används på kursen anges det i studieprogrammet.

På vissa kurser håller lärarna webbföreläsningar som du kan delta i på nätet. Föreläsningarna hålls med programmet Adobe Connect (AC). Lärarens föreläsning och föreläsningsmaterialet förmedlas via nätet. Adobe Connect fungerar också med mobilappar på iOS- och Android-enheter. Inspelade Adobe Connect-webbföreläsningar kan man emellertid inte lyssna på via mobila enheter.

En länk till de webbföreläsningar som hålls på din kurs finns på kursområdet i Moodle.

 • Moodle och webbföreläsningarna fungerar bäst med ett snabbt internet.
 • Du behöver inte ladda ner några program till din dator. För att lyssna på AC-webbföreläsningar måste man ladda ner appen Adobe Connect i sin mobila enhet. Med appen kan man delta i direktsända webbföreläsningar, men det går inte att lyssna på AC-inspelningar på mobila enheter.
 • Det rekommenderas att man använder Firefox.
 • Du behöver ett ordbehandlingsprogram för att skriva uppgifterna.
 • Om det krävs särskilda program för kursen anges det i studieprogrammet.
 • Nätkurser och videor kan kanske inte laddas ner på datorer som används av många olika personer, t.ex. på arbetsplatser, på grund av brandväggar och andra dataskyddsprogram.

Förkortningen Mooc står för Massive Open Online Course.

Mooc-kurser vid Helsingfors universitet

 • kan ha andra tider och praxis för anmälan än vad Öppna universitetet vanligtvis har
 • kan vara avgiftsbelagda eller avgiftsfria
 • förutsätter inte alltid ett användarnamn vid Helsingfors universitet som en student som anmält sig till studier vid Öppna universitetet vanligtvis får. På dessa kurser beviljas studenterna inte heller behörighet till datasystem.

Information om anmälan, avgifter och användarnamn till varje Mooc-kurs finns alltid i kursens studieprogram.

Mooc-kurser som ordnas av Helsingfors universitet hittar du antingen på mooc.fi (datavetenskap) eller mooc.helsinki.fi (andra vetenskapsområden).

De Mooc-kurser som erbjuds vid Öppna universitetet hittar du också i Öppna universitetets studieutbud.