Kom-ihåg-lista för studierna

 • Kontrollera kursens tidtabell, prestationssätt, litteratur och undervisningsställe i undervisningsprogrammet. 
 • Annullera din anmälan till studieavsnittet om du inte deltar i undervisningen.
 • Aktivera Helsingfors universitets användarnamn.
 • Delta i ämnets orienteringstillfälle. Se undervisningsprogrammet för närmare information. 
 • Låna läroböckerna i god tid.
 • Ansök vid behov om tillgodoräknande av ett studieavsnitt.

Undervisningsprogrammen: enligt ämnesområde och utbildningsprogram eller söktjänst
Biblioteken

Framskrid i studierna enligt undervisningsprogrammet.

Lärmiljön Moodle

 • Om studieasvnittet har en Moodle, information om när Moodle-sidan öppnas finns i studiehandboken.
 • Du hittar länken och  kursnyckeln som behövs vid första inloggningen på Mina sidor under Deltagaruppgifter. 
 • Under Kursöversikt -sidan i Moodle ser du alla dina studieavsnitt som använder sig av Moodle.
 • Moodle instruktioner för studerande

Webbaserade föreläsningar

 • Ifall det ingår webbaserade föreläsningar i dina studier, hittar du deras webbadresser i studieavsnittets Moodle

Tenter

 • Om studieavsnittet innehåller en tent ska du anmäla dig till den senast 10 dagar före tentdagen på Mina sidor under Deltagarinformation.