Biblioteken och informationssökning

Till modern informationssökning hör att sökningen omfattar bloggar och videor och att följa webbpublikationer i rss-flöden. Vetenskapliga tidskriftsartiklar och allt mer annan litteratur kan läsas på webben eller laddas ner på egen dator.

Efter att studenten har anmält sig till Öppna universitetet får han eller hon behörighet för universitetets datanät och kan använda bibliotekets resurser med fjärråtkomst.

Det är viktigt att fundera på hurdan information man behöver och hur man kan hitta och utnyttja informationen. Färdigheter i informationssökning betyder också att man på ett kritiskt sätt kan använda och utvärdera olika slags informationskällor.

Du kan läsa mer om informationssökningsfärdigheter på följande sidor:

Helsingfors universitets huvudbibliotek och fyra campusbibliotek betjänar också studerande vid Öppna universitetet. Helkakortet är Helsingfors universitets bibliotekskort och du behöver det för att låna tryckt material. Biblioteket erbjuder bl.a.

Den största delen av Öppna universitetets kurslitteratur finns i Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kaisa-huset i centrumcampus. En del av kursböckerna har stor efterfrågan, så det lönar sig att skaffa dem i god tid före tenten.

Kursboken kan även vara en e-bok. E-böcker kan användas med Helsingfors universitets användarnamn.

e-boksguide