Tjänster till vad universitets behörighet behövs

På de flesta kurser vid Öppna universitetet används lärplattformen Moodle.Du loggar in i Moodle med ditt HU-användarnamn. Första gången du loggar in behöver du också en kursnyckel.

Länken och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i undervisningsprogrammet (=kurssidan)med HU-användarnamnet. Inloggningen till undervisningsprogrammet sker till höger om den blå Moodle-knappen i undervisningsprogrammet (mobilt: under knappen). 

OBS! För att få åtkomst till Moodle krävs dessutom att du godkänner Moodles kakor och ger din e-postadress i samband med aktiveringen av användarnamnet.

Öppna universitetets studerande kan under studietiden kontrollera sina egna studieprestationer i WebOodi samt beställa ett inofficiellt studieutdrag över sina studier och sina egna studieprestationsuppgifter direkt till sin e-post. (Anvisning om användningen)

Om du vill använda din egen dator i universitetets lokaler kan du koppla upp dig på universitetets nät med Eduroam eller HUPnet.

Du kan använda de arbetsstationer som är avsedda för universitetets studerande samt mikronätets (AD) hemkatalog. Din hemkatalog står till ditt förfogande endast under den tid studierna pågår och därför är det viktigt att du också sparar dina filer någon annanstans vid studiernas slut. Filerna i din hemkatalog raderas när studierna har avslutats.

Behörigheten för Öppna universitetets studerande omfattar inte någon utskriftskvot. Du kan ta utskrifter från arbetsstationerna med ett kopieringskort.

Wiki är en webbsida som produceras som nätverkssamarbete där användarna kan komplettera och bearbeta material direkt med webbläsaren. Under vissa studieavsnitt genomförs grupparbeten på wikisidorna.