Namnuppgifter och ändringar i uppgifterna

Det är viktigt att du håller dina namn och kontaktuppgifter uppdaterade.

Dina namnuppgifter är en central komponent i dina studentuppgifter

Dina officiella namnuppgifter vid Helsingfors universitet finns i studeranderegistret WebOodi. De namnuppgifter som kopplas till ditt användarnamn för Öppna universitetets webbtjänst förs in i WebOodi endast i samband med den första anmälan.

Ibland kan namnuppgifterna vara föråldrade. Det kan bero på dina tidigare studier då dina basuppgifter registrerades för första gången.

Varför är det viktigt att namnuppgifterna är korrekta?

Din behörighet till Helsingfors universitets datasystem och det användarnamn du tilldelas bestäms enligt det namn som finns i Helsingfors universitets officiella register.

  • Om du t.ex. heter Maja Svensson föreslår programmet flera användarnamn som bygger på just den namnkombinationen.
  • Om du redan har aktiverat ditt användarnamn t.ex. i samband med dina tidigare studier ändras inte själva användarnamnet, men namnuppgifterna som är kopplade till det ändras.

Om du använder lärmiljön Moodle i dina studier syns de felaktiga namnuppgifterna för läraren och de andra studenterna.

Det namn som finns antecknat i Helsingfors universitets officiella register syns också på studieutdraget.

Hur korrigerar man namnuppgifterna?

Namnändringen måste göras separat. Det räcker inte med att byta ditt användarnamn vid Öppna universitetet till ett nytt som motsvarar ditt nya namn.

Namnändringen kan göras på följande sätt:

  • Meddela Studentservicen om saken per e post: avoin-student@helsinki.fi. Av meddelandet ska framgå ditt tidigare namn, ditt nya namn och ditt födelsedatum. I och med detta meddelande ger du samtidigt ditt samtycke till att uppgifterna kontrolleras i befolkningsdatasystemet

Om ditt tilltalsnamn är ett annat än ditt första förnamn, kan du märka ut tilltalsnamnet med en asterisk (*).

Varför behöver kontaktinformationen vara aktuell?

Du kan hålla din kontaktinformation uppdaterad i tjänsten "De egna sidorna". Därifrån uppdateras informationen till Helsingfors universitets officiella register. Med tanke på studierna är det speciellt viktigt att din e postadress och ditt telefonnummer är korrekta, eftersom

  • uppgifter om en ledigbliven studieplats meddelas per e post
  • ändringar i föreläsningstidtabellen eller salarna meddelas som textmeddelande eller per e post
  • behörighet för lärmiljön Moodle förutsätter en fungerande e postadress.