Att studera vid samarbetsinstitut: Praktiska frågor

Helsingfors universitets öppna universitetskurser anordnas också av samarbetsinstitut runt om i Finland. Kurserna vid samarbetsinstituten planeras och förverkligas i samarbete med Öppna universitetet. Kurserna vid samarbetsinstituten motsvarar de kurser som anordnas vid fakulteterna.

Var ska jag anmäla mig om jag t.ex. vill läsa pedagogik vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut?
Du ska först anmäla dig till läroanstalten, i det här fallet Helsingfors arbis. Du får närmare instruktioner av din egen läroanstalt om hur du registrerar dig på Öppna universitetets webbplats och anmäler dig till studier vid Öppna universitetet.

Varför måste jag anmäla mig både till min läroanstalt och till Öppna universitetet?
Det är viktigt att du anmäler dig vid Öppna universitetet så att du skrivs in som studerande och så att dina studieprestationer kan föras in i Helsingfors universitets studieregister (WebOodi). Dina studier kan också omfatta olika slags webbaserade lärmiljöer eller elektroniskt material för vilka du behöver användarnamn till Helsingfors universitets datasystem. Med användarnamnet får du tillträde till WebOodi och kan se dina prestationsuppgifter (anvisning för WebOodi). För att få användarnamnet krävs det att du har anmält dig vid Öppna universitetet.

Vem kan jag be om råd om jag inte kan registrera och anmäla mig till Öppna universitetet?
Kontaktpersonen vid din läroanstalt kan i de flesta fall hjälpa dig. Vid behov kan du också kontakta Öppna universitetet på adressen https://www.avoin.helsinki.fi/lomakkeet/kysy.htm

Vem kontaktar jag om jag vill annullera mitt studiedeltagande?
Annulleringen ska göras utan dröjsmål till din läroanstalt, alltså till den organisation där du anmält ditt deltagande.

Får jag tillbaka pengarna om jag annullerar mitt studiedeltagande?
Utbildningsarrangören, alltså den organisation du gjorde anmälan till, har sina egna annulleringsvillkor. Kontakta därför din läroanstalt och ta först reda på annulleringsvillkoren.

Registreringen hos Öppna universitetet är bindande.

Vem skickar räkningen för studierna?
Kontrollera uppgifterna om betalningen i studieprogrammet.

Kan jag flytta till en annan studiegrupp?
Du kan byta till en annan studiegrupp vid en annan läroanstalt om det finns plats i den gruppen.  Läroanstalternas kursavgifter varierar, så det kan hända att du måste betala en tilläggsavgift om du byter läroanstalt.

Kan jag flytta till en av Öppna universitetets grupper?

Som studerande vid en samarbetsläroanstalt kan du delta i Öppna universitetets egna studieavsnitt gratis, ifall din studierätt är i kraft när studieavsnittet börjar och det finns plats på kursen.

  • Du kan kontrollera din studierätt i Mina Sidor.
  • För att kontrollera om det finns lediga platser, kontakta Öppna universitetet med ämnets kontaktblankett två veckor innan studieavsnittet börjar.

Man kan byta studieavsnitt endast en gång.

Det finns alltid plats på studieavsnitt som genomförs som litteraturtentamen, förutsatt att man anmäler sig senast 10 dagar före tenten. Du kan anmäla dig till något av Öppna universitetets egna studieavsnitt även om din studierätt har gått ut, men då måste du betala studieavgiften.

Vem ska jag meddela eventuella adressändringar?
Adressändringar ska meddelas både till läroanstalten och till Öppna universitetet.

Mina studier framskrider inte, vem kan jag be om hjälp?
Om din studiegrupp har en tutor kan du i första hand vända dig till honom eller henne. Vid din läroanstalt kan det också finnas personer som ger studievägledning. Om din läroanstalt inte kan hjälpa dig kan du vända dig till Öppna universitetet och kontakta Benita Skogberg (rådgivning).

I undervisningsprogrammet står det att man i studierna använder lärmiljön Moodle. Var hittar jag den? Var får jag det användarnamn som behövs för lärmiljön?
Anvisningar om hur du loggar in i lärmiljön och vilka användarnamn som behövs får du per e‑post eller av utbildningsplanerare Benita Skogberg (rådgivning). För att få användarnamn krävs det att du har anmält dig vid Öppna universitetet.
Läs mer: Helsingfors universitets behörighet

Vad händer om jag inte kommer ihåg användarnamnet eller lösenordet? Eller om jag inte har kursnyckeln eller har tappat bort den?
Läs mer om detta på sidan Användarnamn till Mina sidor.

Var hittar jag kursnyckeln?
Du hittar länken till ditt kursområde i Moodle och kursnyckeln genom att logga in på undervisningsprogrammet med Helsingfors universitets användarnamn.

Behöver jag två olika användarnamn för studierna?
Ja. Du behöver både ett användarnamn för Öppna universitetets webbtjänst och en behörighet för Helsingfors universitets datasystem (f.d. AD‑behörighet). Aktiveringen av användarnamnet vid Helsingfors universitet kräver stark autentisering.

Usein kysytyt kysymykset/Käyttäjätunnukset

Hur vet jag vilket studiematerial jag behöver för studierna?
Studiematerialet presenteras i undervisningsprogrammet och i den webbaserade lärmiljön, om dina studier använder en sådan.

Jag har redan tidigare genomfört en del av studieavsnitten, hur ska jag gå till väga?
Förfarandet finns beskrivet i undervisningsprogrammet eller på ämnets webbsidor. Du ska ansöka hos Öppna universitetet om att dina tidigare studieprestationer ska räknas dig till godo (blanketter).

Om jag inte slutför mina studier, kan jag då återuppta dem nästa år vid min egen läroanstalt?
Om din läroanstalt erbjuder samma studier kan du fortsätta dina studier, men observera att du kanske måste betala en tilläggsavgift för studierna. Observera också att Öppna universitetet debiterar en ny universitetsavgift. Examensfordringarna kan också ha ändrats och du kan bli tvungen att komplettera vissa kurser.

Var får jag reda på tentamensresultaten?
Du kan se vitsorden för studiehelheter (inte delprestationer) i Helsingfors universitets officiella studieregister WebOodi. Du kan se studieavsnittens delprestationer i lärmiljön Moodle eller be att få dem av din egen läroanstalt.

Hur lång tid tar det innan tentamensresultaten meddelas?
Tiden det tar att meddela tentamensresultaten varierar. Vi strävar efter att kunna meddela resultaten inom en månad efter tentamen.

Av vem får jag intyg över mina studieprestationer?
Studieprestationerna registreras i Helsingfors universitets studieregister Oodi. Studieutdraget är ett officiellt intyg över dina studier. Studentrådgivningen utfärdar officiella studieutdrag. Under studiernas gång kan du beställa ett inofficiellt studieutdrag direkt i WebOodi (logga in med ditt HU-användarnamn).

Hur kan jag med hjälp av mina öppna universitetsstudier gå vidare till examensstudier vid universitetet?
Läs mer här (på finska)