Tentamenspraxis

Närundervisningens tenter

Hur anmäler sig studenterna till tenten?

Läroanstalten kan själv bestämma hur man tar emot anmälan till tenter. Tentamensanmälan kan också tas emot i Moodle.

Varifrån får läroanstalten tentfrågorna?

Läroanstalten ska be att få tentfrågorna av läraren. Det lönar sig att be om tentfrågorna för det egentliga förhöret och omtentamina samtidigt. Läroanstalten ska se till att frågorna förvaras på ett sådant ställe att tentdeltagarna inte kan se dem före förhöret.

Kontaktpersonen för tenter

 • kan inte själv delta i tenterna i fråga, inte heller hans eller hennes familjemedlemmar
 • kan inte fungera som tutor för gruppen.

Hur man ordnar tenttillfällen

Datum och tid för tenten anges i undervisningsprogrammet.
Läroanstalten

 • reserverar ett rum för tenten
 • rekryterar en tentövervakare och
 • ger tentövervakaren närmare anvisningar.

Anvisningar  för tentövervakare (pdf)

Hur man lämnar in tentsvaren och fyller i tentresultatblanketten

Läroanstalten skickar tentsvaren direkt till läraren. Läroanstalten ska bifoga

Åtminstone följande information ska finnas på resultatblanketten:

 • kursens individuella namn
 • lärarens namn
 • antalet studiepoäng
 • prestationsspråk och prestationsdatum
 • undervisningsperiod (läsår eller sommaren)
 • studerandenas namn, studentnummer eller personbeteckning betyg

Tentresultat

Läraren

 • bedömer tenten
 • antecknar resultaten på tentresultatblanketten
 • fyller i en tentresultatblankett och skickar den senast en månad efter prestationsdagen till adressen avoin-register@helsinki.fi
 • rubricerar e-postmeddelandet enligt följande: läroanstaltens namn, kursens AY-kod, kursens namn
 • meddelandet och prestationsuppgifterna skickar läraren genom att logga in på adressen https://securemail.helsinki.fi

Universitetsservicen registrerar resultaten i Oodi (Helsingfors universitets studieregister). En kopia av tentresultatblanketten skickas endast i undantagsfall och på begäran till samarbetarinstitutets kontaktperson. Öppna universitetet arkiverar tentresultatblanketten i original.

Studenten kan se sina slutvitsord också i WebOodi med Helsingfors universitets användarnamn.

Webbtenter

Kurserna kan innehålla webbtenter som skrivs i Moodle. I fråga om webbtenter får läraren ett automatiskt meddelande om att skicka tentfrågorna, så läroanstalten behöver inte be om dem. Öppna universitetets tenttjänst för in tentfrågorna i Moodle. Studenten skriver tenten i Moodle och får närmare instruktioner för tenten i lärmiljön.

Läraren

 • bedömer tenten och skriver vitsorden i betygsrapporten i Moodle
 • fyller i en tentresultatblankett och skickar den från sin egen e-postadress till adressen avoin-register@helsinki.fi

Universitetsservicen registrerar resultaten i Oodi. En kopia av tentresultatblanketten skickas endast i undantagsfall och på begäran till samarbetarinstitutets kontaktperson. Öppna universitetet arkiverar tentresultatblanketten i original.

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet (pdf)