Specialarrangemang i samband med studierna

Riktlinjerna för specialarrangemang vid Öppna universitet

Riktlinjerna för specialarrangemang vid Helsingfors universitet har uppdaterats (prorektors beslut 4/2014). Genom specialarrangemang främjas jämställdhet i fråga om studiernas tillgänglighet och de inverkar inte på bedömningen av studieprestationerna.

Specialarrangemang 

  • kan beviljas p.g.a. skada i rörelseorganen eller sensoriska funktionshinder eller läs- och skrivsvårigheter
  • är till exempel tilläggstid under tentamen eller eget tentamensrum, hjälpmedel eller assistent

 Behovet av specialarrangemang konstateras med ett läkarintyg eller ett annat expertintyg. För läs- och skrivsvårigheter räcker ett utlåtande av en speciallärare, psykolog eller talterapeut. Dokument om studerandenas hälsotillstånd får inte kopieras eller bevaras, inte heller information i anslutning till den.

Arrangemang för studerande med specialbehov

Specialarrangemang på kurser som anordnas av samarbetsinstitut

  • Om studeranden behöver specialarrangemang i olika studiemoment eller information om tillgänglig service ska han eller hon kontakta institutets personal i god tid innan undervisningen startar
  • Institutet svarar för specialarrangemangen på sina egna tenter
  • Studeranden kan också genomföra studieavsnittet på ett alternativt prestationssätt som utbildningsplaneraren, läraren och institutet alltid särskilt kommer överens om
  • Institutet svarar för eventuella kostnader som specialarrangemangen medför
  • Öppna universitetet hjälper och ger råd i frågor om specialarrangemang.

Expertgrupp för specialarrangemang

Med rektors beslut (4/2014) har det grundats en expertgrupp för specialarrangemang vid Helsingfors universitet, som ger stöd till Öppna universitetets personal i problemsituationer. Öppna universitetets studerande kan alltså inte direkt be om ett utlåtande om rekommenderade specialarrangemang av gruppen (förutom om han eller hon också är examensstuderande vid HU).