Moodle är en lärplattform som används vid Helsingfors universitet för både webbkurser och som stöd för närundervisningen. I Moodle kan studenterna

 • göra hemuppgifter och lämna in dem
 • delta i webbdiskussioner
 • ta kontakt med läraren och Öppna universitetets personal
 • skriva webbtenter
 • se sina delprestationer och respons från läraren.

Studenten loggar in i Moodle med sitt HU-användarnamn (f.d. AD-behörighet). Därtill behöver han eller hon

 • kursens webbadress och
 • kursnyckeln.

Studenten kan se kursens Moodle-sida och kursnyckeln genom att logga in i undervisningsprogrammet med Helsingfors universitets användarnamn. Efter att studenten har loggat in för första gången i lärplattformen Moodle, ser han eller hon alla sina egna kurser på sidan Kursöversikt i Moodle.
Helsingfors universitets Moodle-wiki (på finska)

Moodle erbjuder samarbetsinstitutet en plattform där ni kan

 • ge praktisk information om studierna
 • ta emot anmälningar till tenter
 • dela ut studiematerial
 • kontrollera hur många hemuppgifter som studenterna lämnat in för utbetalningen av lärarens lön
 • logga in på en webbföreläsning
 • samla in respons på kurser.

Läroanstalten kan informera studenterna via Moodle på Forum, som är ett område för allmänna diskussioner.

 • Du behöver inga e-postlistor.
 • Du når alla studenter i gruppen med ett meddelande.
 • Du kan också följa med lärarens anvisningar.

Samarbetsinstitutens kontaktpersoner kan få ett s.k. tillfälligt användartillstånd för inloggning i Moodle. Ett tillfälligt användarnamn består alltid av en del av årtalet + bokstaven k + en sifferserie.

Så här ansöker du om ett tillfälligt användartillstånd:

 • Fyll i en ansökan om tillfälligt användartillstånd.
 • Du får ett meddelande per e-post när tillståndet har beviljats.
 • Aktivera användartillståndet med dina personliga nätbankkoder.
 • Kontakta därefter Öppna universitetets studieplanerare. Studieplaneraren registrerar dig i Moodle och ger dig en direkt adress till Moodle.

Det tillfälliga användarnamnet beviljas för den tid som studierna pågår.

Lösenordet måste också bytas ut med ett års mellanrum.

Öppna universitetets stöd stödtjänst kan vid behov introducera dig i hur man använder Moodle. Introduktionen kan ordnas i Helsingfors (eller Lahtis) eller på nätet via Adobe Connect. Kontakta Eeva-Riitta Koivunen för att komma överens om en introduktion.