Hur man ordnar webbföreläsningar

Undervisningen kan ordnas i webbkonferensmiljön Adobe Connect antingen som

  • webbföreläsningar i realtid eller
  • inspelningar.

Adresserna till webbföreläsningar och direkta länkar för inloggning finns i Moodle.

Introduktion

Om ni på läroanstalten inte har använt Adobe Connect tidigare kan vi ordna ett introduktions- och testtillfälle. Kom överens om en introduktion med Eeva-Riitta Koivunen.
Anvisningar för samarbetsinstituten [fi]