Bibliotekstjänster och studierådgivning

En central del av universitetsstudierna är sökandet efter kurs- och referenslitteratur. Grundläggande litteratur för de allmännaste läroämnena finns ofta att låna även på de kommunala biblioteken. Öppna universitetet förutsätter att instituten säkrar tillgången av viktig litteratur genom att informera närliggande bibliotek om sådan kurslitteratur som ingår i examensfordringarna.

De studerande kan även använda sig av övriga lånemöjligheter, t.ex. avgiftsbelagd fjärrlånstjänst samt bibliotek som finns på olika universitets och högskoleorter. I Helsingfors betjänas alla öppna universitetets studerande av Helsingfors universitets biblioteket, som vid anskaffning av kurslitteratur även beaktar studerande vid det öppna universitetet.

Helsingfors universitets bibliotek
Helka-databasen
Biblioteken.fi

Frågor om studiernas uppläggning och praktiska arrangemang, studieplanering, utvecklandet av studiefärdighet och studiernas innehåll besvaras av utbildningsplanerare Benita Skogberg, tfn 02941 28006, benita.skogberg[ät]helsinki.fi

Lärarna är anträffbara i samband med lektionerna.