Under studierna

I början av studierna är det viktigt att sköta om de praktiska detaljerna: Studenten har anmält sig både till läroanstalten och till Öppna universitetet och fått det användartillstånd som behövs för bland annat de webbaserade lärmiljöerna. Under studierna används bl.a. inlärningsmiljön Moodle, och webbföreläsningar och tenter arrangeras.