Ansökan om att arrangera kurser

Läroanstalter som vill arrangera kurser vid Öppna universitetet börjar med att ansöka om rätt att arrangera kurser:

  • Läroanstalten avgör vilka kurser som kunde passa deras eget kursutbud bäst och om det finns en efterfrågan för studierna på läroanstaltens verksamhetsområde. Vid behov kan man också ordna särskilda förhandlingar om kursutbudet för en region eller en viss läroanstalt.
  • Läroanstalten ansöker om rätt att arrangera kurser enligt eget val av Öppna universitetet.
  • Planeringen av kurser som blivit godkända börjar i samarbete med Öppna universitetets utbildningsspecialister och läroanstaltens kontaktperson. Innan undervisningen börjar
  • Öppna universitetet och läroanstalten undertecknar ett samarbetsavtal som är i kraft tillsvidare.
  • Kurser som arrangeras av samarbetsläroanstalter godkänns vid universitetets utbildningsprogram i maj-juni.

Tidscheman
Avtal