Samarbete med oss

Samarbetet börjar med diskussioner om hurdana universitetskurser det kunde finnas efterfrågan på i er region. Bekanta er med vårt studieutbud och ta kontakt!  Vi kan tillsammans diskutera hur kurserna bäst kunde arrangeras.