Publicering av undervisningsprogrammen

Undervisningsprogrammen för Helsingfors universitets Öppna universitets kurser

Endast grunduppgifterna om studiehelheterna och de enskilda studieavsnitten förs in på sidan Studieinfo och från dem görs länkar till Helsingfors universitets egna kursutbudssidor. Instituten behöver inte uppdatera Helsingfors universitets kurser i Studieinfo.

Öppna universitetets utbildningsplanerare publicerar de detaljerade kursprogrammen på universitetets kursutbudssidor. På dem uppdateras alla motsvarande uppgifter som har funnits i tjänsten avoinyliopisto.fi, och från sidan görs en direkt länk till institutets egna sidor.

Kurssökning
Studieinfo