Marknadsföring

Samarbetsinstituten är experter på sitt eget område och sköter i allmänhet själva marknadsföringen av öppna universitetsstudier. Som stöd för marknadsföringen och presentering av verksamheten kan man dock använda följande diaserie.

Diaserien innehåller en allmän beskrivning av studier vid det öppna universitetet samt om de olika undervisningsformerna. Diaserien kan användas bland annat vid olika infotillfällen som ordnas vid instituten och den kan bearbetas enligt olika behov (t.ex. tillägga information om kommande studier).