Samarbete

Öppna universitetet främjar samhällelig växelverkan tillsammans med sina samarbetsnätverk. Studieutbudet planeras i tätt samarbete med fakulteterna vid Helsingfors universitet. Öppna universitetet arrangerar studier själv och i samarbete med olika vuxenutbildningsinstitut.