Öppna universitetet i siffror

Helsingfors universitets Öppna universitet ordnade år 2019 studier från 9 olika fakulteter.

Vid Öppna universitetet studerade 38 292 personer. Under året avlades 136 154 studiepoäng. 

Helsingfors universitets Öppna universitet ordnade år 2018 studier från 9 olika fakulteter.

Vid Öppna universitetet studerade 31 339 personer. Under året avlades 116 190 studiepoäng.

Undervisning ordnades sammanlagt på 10 olika orter. Den största delen av undervisningen erbjöds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla).

  • Vid Öppna universitetet studerade 25 386 personer.
  • Under året avlades 109 398 studiepoäng.