Öppna universitetet i siffror 2014

Helsingfors universitets Öppna universitet ordnade år 2014 studier i 92 läroämnen från 9 olika fakulteter. Grundstudiehelheter erbjöds i 54 läroämnen och ämnesstudiehelheter i 14 läroämnen. Distansstudier helt och hållet på nätet erbjöds i 25 läroämnen.

Undervisning ordnades sammanlagt på 27 olika orter. Den största delen av undervisningen erbjöds i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla: 74,1 % av erbjudna studiepoäng). Distansundervisningens andel var 15,7 % av hela utbudet.

Vid Öppna universitetet studerade 18 951 personer. Under året avlades 97 368 studiepoäng.

Av Öppna universitetets finansiering består tre fjärdedelar av basfinansiering beviljad av staten, en femte del av studieavgifter och resten är kompletterande finansiering.

Som en beräkningsgrund för statens finansiering till universiteten fungerar de studiepoäng som är avlagda inom den öppna universitetsundervisningen.

Nedan en specificering över Öppna universitetets avkastning och kostnader år 2014.

Kaavio Avoimen yliopiston tuotoista rahoituslajeittain 2014: Valtion perusrahoitus 78 %, opintomaksut 21 %, täydentävä rahoitus 1 % ja muut tuotot 1 %. Kaavio Avoimen yliopiston kuluista kululajeittain 2014: Opetus- ja muu henkilöstö 81 %, toimi- ja opetustilat 13 %, muut kulut 6 %.