Samarbetsinstitut

Helsingfors universitets Öppna universitets svenskspråkiga kurser anordnas läsåret 2020–2021 vid nedanstående vuxenutbildningsinstitut:

Helsingfors arbis
PB 5200 (Dagmarsgatan 3)
00099 Helsingfors stad
09 3104 9494
http://www.hel.fi/arbis
Undervisningsprogram