Campus Gumtäkt

Campus Gumtäkt på den grönskande Gumtäktsbacken är ett center för forskning och undervisning i exakta naturvetenskaper, bara fyra kilometer från Helsingfors centrum.

Trivsamma Campus Gumtäkt är en av de största samlingspunkterna för naturvetenskaplig sakkunskap in Norden. Forskningen som bedrivs i Gumtäkt håller hög internationell standard och undervisningen ges av framstående naturvetare. De breda vetenskapsområdena och internationella kontakterna skapar både en inspirerande miljö och en grund för tvärvetenskapligt samarbete. Enheterna på Gumtäktsbacken bildar ett kompakt campus med aktiva forskare och studenter som skapar nytt.

Läge och tra­fik­för­bin­del­ser, par­ke­ring

Man kommer enkelt till Gumtäkt med kollektivtrafik. Planera din resa till Gumtäkt med HRT:s reseplanerare. 

Det finns kostnadsfria parkeringsplatser vid väganten på Campus Gumtäkt. På Gustaf Hällströms gata finns laddstationer för elbilar. Energibolaget Helen ansvarar för laddstationernas funktionalitet och fakturering. Mer information finner du på Helens webbplats.

Dessutom finns det också avgiftsbelagda parkeringsområden på campus, samt laddstationer av Plugit (på finska). Uppdaterad information gällande avgiftsbelagda platser finns på Taskuparkki-appen (på finska). Med hjälp av appen betalar du för din parkeringsplats

Byggnader

Campus Gumtäkt består av tre byggnader: Chemicum, Exactum och Physicum. Mer detaljerade uppgifter om byggnader och undervisningsutrymmen finns på deras egna sidor.

Chemicum, A. I. Virtanens plats 1, 00560 Helsingfors

Exactum, Pehr Kalms gata 5, 00560 Helsingfors

Physicum, Gustaf Hällströms gata 2, 00560 Helsingfors

Exactum: datavetenskap, matematik och statistik

Physicum: geovetenskap och geografi, atmosfärsvetenskap, fysik

Chemicum: kemi

Fa­kul­te­ten och våra en­he­ter

På Campus Gumtäkt fokuserar man på forskning och undervisning i exakta naturvetenskaper. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten har totalt cirka 1200 anställda och mer än 5000 studenter.

Andra or­ga­ni­sa­tio­ner på Cam­pus Gum­täkt

Förutom Helsingfors universitet befinner sig även andra organisationer på campusområdet på Gumtäktsbacken. Meteorologiska institutet och Trafik- och kommunikationsministeriet Traficom finns i Dynamicum-byggnaden bredvid campus.

Tjänster

Studentservicen betjänar alla studenter vid enheterna på Campus Gumtäkt. Om du är intresserad av att studera vid Helsingfors universitet kan du finna mer information från ansökningsservicen.

Det finns tre Unicafe-restauranger på campus. Physicum-byggnaden har ett campusbibliotek med samlingar som innehåller ett brett utbud av litteratur inom de vetenskapsområden som är representerade på Campus Gumtäkt. Helsingfors universitets huvudbibliotek finns i Kajsahuset på Centrumcampus.

Hitta andra intressanta aktiviteter i Gumtäkt på MyHelsinki-tjänsten.

Vetenskap och konstvandring på Campus Gumtäkt

Lär känna vetenskaps- och konstattraktionerna på Campus Gumtäkt med hjälp av den bifogade kartan.

Ladda ner kartan här (PDF på finska)

Besök Campus Gumtäkt virtuellt!

Välkommen till en virtuell rundtur på Helsingfors universitets Campus Gumtäkt! Nu kan du sitta bekvämt hemma i din soffa och besöka vårt campus! På campusrundturerna bekantar du dig med vår forskning och undervisning och du får besöka olika byggnader och forskningslokaler. Dessutom kan du bekanta dig med några av våra forskningslaboratorier.

Vir­tu­ell rund­tur i Gum­täkt