Viktigt att pröva nya metoder och få feedback i undervisningen

Universitetslektor Antti Laaksonen undervisar och forskar i datavetenskap vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Campus Gumtäkt. Hans eget forskningsområde, algoritmik, är starkt närvarande i Antti Laaksonens undervisning. Antti Laaksonen är en av de nya medlemmarna som valts till Lärarakademin.

En sak som skvallrar om universitetslektor Antti Laaksonens engagemang för branschen är att han i tiderna kom på idén med Algoritmklubben på Campus Gumtäkt. Den är öppen för alla och envar, och han handledde den under många år.– Jag disputerade till doktor om att tillämpa algoritmer till musik år 2015. Den forskningen fortsätter och vi har som mål att producera automatiska metoder för att behandla stora samlingar av musikinformation, säger Antti Laaksonen.

En central del av algoritmforskningen består av att upptäcka de mest effektiva metoderna för automatisk databehandling. Inom musikalgoritmer, till exempel, kan datamaterialet bestå av stora mängder musikstycken och uppgiften är att effektivt hitta de stycken som innehåller en melodi som användaren anger. Ju effektivare algoritmen fungerar, desto snabbar får användaren sitt svar.I sitt arbete med att undervisa i datavetenskap har Antti Laaksonen prövat på olika sätt att visualisera saker. Han har också använt spelteori i sin undervisning och sett hur de studerande blir inspirerade av att få omedelbar feedback på sina algoritmer och känslan av att ha lyckats.– Det är intressant att utveckla olika sätt att undervisa och lära sig. Jag samlar in feedback från studenterna och skriver också vetenskapliga artiklar om mina undervisningsmetoder.

Undervisningen ska uppfylla arbetslivets krav

För tillfället arbetar Antti Laaksonen också utanför universitetet med programutveckling.

– För mig känns det viktigt att få en känsla för arbetet utanför universitetet. På så vis kan jag, som lärare, bättre planera innehållet i undervisningen och tillmötesgå arbetslivets krav, som de studerande kommer att stöta på när de har utexaminerats, säger Antti Laaksonen.Han tycker också att de olika studerandegrupperna som han möter i sin undervisning är intressanta.– Jag har undervisat mycket t.ex. vid Öppna universitetet. Där finns studerande från olika bakgrunder, ur olika ålders- och yrkeskategorier. Vid sådana tillfällen undervisar man en bredare publik och situationen är olika för läraren än då man undervisar examensstuderande.

Öppna universitetet erbjuder studier enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram för dem som söker sin bransch, vill stärka sin kompetens, funderar på en ny karriär och alla andra vänner av lärande. Öppna universitetet erbjuder studier inom många olika vetenskapsområden. Studier är öppna för alla.

Vad är Lärarakademin?

 

Lärarakademin är ett nätverk av enskilda utmärkta lärare vid Helsingfors universitet. Lärarakademins mål är att höja undervisningens status inom universitetssamfundet. Att bli utsedd till ledamot i Lärarakademin är ett betydande bevis på lärarens pedagogiska meriter och vetenskapliga förhållningssätt till undervisningen. Genom det mångvetenskapliga nätverk som ledamöterna i Lärarakademin verkar i kan de dela med sig av sin kompetens och därmed aktivt utveckla undervisningen vid universitetet. 

Medlemmarna i Lärarakademin bildar ett mångvetenskapligt nätverk som delar med sig av sin kunskap och arbetar aktivt med att utveckla lärandet och undervisningen vid universitetet. De sammanträder regelbundet under läsåret för att dela med sig av sina pedagogiska innovationer, bekanta sig med de andra enheternas idéer för utvecklingen av lärandet och undervisningen och tillsammans arbeta för viktiga frågor.